ข่าว

ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

กฎหมายต่อต้านคอร์รัปชัน

ประชาชน ประชานิยม และประชารัฐ (4)

ประชาชน ประชานิยม และประชารัฐ (1)

ทีดีอาร์ไอ แจง 10 ความจำเป็น ต้องมี “สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา” – ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้ง อยู่ที่ ครม. แล้ว

‘สุรชัย’ หนุนตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณรัฐสภา

ชี้ฐานะคลังยังเสี่ยง นักวิชาการชี้มีงบประชานิยมแฝงตัวอยู่ เผยงบลงทุนวูบหลัง…

“ทีดีอาร์ไอ”หนุนตั้ง “สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา”-เชื่อช่วยประหยัดเงินแผ่นดินได้มาก

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา (Thai PBO)

ZBB กับ สำนักงบประมาณรัฐสภา (3)

มัลติมีเดีย

คิดยกกำลังสอง: เอาประชานิยมเข้าสภา…แก้ปัญหาประชาธิปไตยด้วยประชาธิปไตย

คิดยกกำลังสอง: เอาประชานิยมเข้าสภา…แก้ปัญหาประชาธิปไตยด้วยประชาธิปไตย กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

เวทีความคิด: ความเห็นต่อร่างกฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ดินฉบับใหม่ กับ สมชัย จิตสุชน

เวทีความคิด: การแก้ปัญหาขาดดุลการคลังเรื้อรังภายใต้ระบอบประชาธิปไตย กับ สมชัย จิตสุชน

เวทีความคิด: ร่วมกันตรวจสอบโครงการประชานิยมด้วยวิธีการประชาธิปไตย กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

สถานีทีดีอาร์ไอ: ผลกระทบจากโครงการรถยนต์คันแรก กับ ภาวิน ศิริประภานุกูล

คิดยกกำลังสอง: ติดเขี้ยวเล็บการวิเคราะห์งบประมาณให้รัฐสภา กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

เวทีความคิด: ทำความเข้าใจกับพื้นที่การคลัง (Fiscal space) กับ ศาสตรา สุดสวาสดิ์ วันที่ 16 เม.ย. 2557

กรุงเทพธุรกิจ TV: ทีดีอาร์ไอหนุนตั้ง ‘ไทยพีบีโอ’ คุมวินัยการคลัง กับ สมชัย จิตสุชน

FM101.5: การปฏิรูประบบการคลังด้วย Thai PBO กับ สมชัย จิตสุชน