เวทีความคิด: ทำความเข้าใจกับพื้นที่การคลัง (Fiscal space) กับ ศาสตรา สุดสวาสดิ์ วันที่ 16 เม.ย. 2557

รายการเวทีความคิด ทางวิทยุ FM 96.5   ออกอากาศวันที่ 16 เม.ย. 2557

http://thaipbo.org/wp-content/uploads/powerpress/fm96.5-sasatra-fiscal-space.mp3