เวทีความคิด: การแก้ปัญหาขาดดุลการคลังเรื้อรังภายใต้ระบอบประชาธิปไตย กับ สมชัย จิตสุชน

รายการเวทีความคิด ทางวิทยุ FM 96.5   ออกอากาศวันที่ 8 ธันวาคม 2557

http://thaipbo.org/wp-content/uploads/powerpress/fm96.5-somchai-20141208.mp3