เวทีความคิด: ความเห็นต่อร่างกฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ดินฉบับใหม่ กับ สมชัย จิตสุชน

รายการเวทีความคิด โดย วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ และพูดคุยกับ ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)ในเรื่อง “ความเห็นต่อร่างกฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ดินฉบับใหม่”

http://thaipbo.org/wp-content/uploads/powerpress/fm96.5-somchai-20150302.mp3