ประชานิยม หนี้สาธารณะ และความรับผิดชอบทางการคลัง

จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับ Friedrich Ebert Stiftung Thailand (FES)
วันที่จัด26-28 เมษายน 2556
สถานที่สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

การสัมมนาเวทีระดมสมอง ครั้งที่ 2: หัวข้อ “คิดใหม่ประชานิยม: สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 26-28 เมษายน 2556 ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับ Friedrich Ebert Stiftung Thailand (FES) ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม คณะทำงานได้นำเสนอ powerpoint หัวข้อ “ประชานิยม หนี้สาธารณะ และความรับผิดชอบทางการคลัง” เพื่อเปิดตัวแบบไม่เป็นทางการกับนักวิชาการกลุ่มเล็กในงาน

[pdf]http://thaipbo.org/wp-content/uploads/2014/03/sampranpresentation.pdf[/pdf]