คิดยกกำลังสอง: ติดเขี้ยวเล็บการวิเคราะห์งบประมาณให้รัฐสภา กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ในปัจจุบัน หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลจะเป็นหน่วยงานในสังกัดของรัฐ ซึ่งถูกตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระ ทำให้มีข้อเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า ThaiPBO ที่เป็นอิสระจากรัฐบาล เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณของรัฐ และเป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลในกับสมาชิกรัฐสภา มาติดตามความสำคัญของหน่วยงาน Thai PBO กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ในรายการคิดยกกำลังสอง ออกอากาศ วันที่ 18 เมษายน 2557

เอกสารเพิ่มเติม:   Icon_PPT

This slideshow requires JavaScript.